Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
. .
. . .
שאלות מתכונת ומחוונים בנושא מלחמת העולם השנייה ו"הסדר החדש"

   לפניכם שאלות במתכונת בחינת הבגרות שעוסקות במלחמת העולם השנייה ובתכנית "הסדר החדש" - מתוך הפרק הנוכחי והפרק הבא.
לכל שאלה מצורף פתרון בראשי פרקים (זוהי אינה תשובה מלאה).

  

  1. המהלכים הראשונים במלחמת העולם השנייה בשנים 1939-1941 והתערבות ארצות הברית במלחמה.

א. הצג שניים מן הצעדים של גרמניה הנאצית בשנים 1939-1941 (השלב הראשון של המלחמה) והסבר את הסיבות להצלחותיה בשלב זה.

   

ב. באילו נסיבות הצטרפה ארצות הברית למלחמה? ומה היו המניעים להחלטת נשיא ארצות הברית להטיל את פצצות האטום על יפן בשנת 1945?

 

שימו לב, תוכנה של שאלה זו לא יופיע בבחינת הבגרות על פי מיקוד קיץ תשע”ג

פתרון בראשי פרקים    (נפתח בחלון חדש)

  2.   "הסדר החדש באירופה" והמהלכים האחרונים של בעלות הברית במלחמת העולם השנייה בשנים 1943- 1945.

א. מהו רעיון "הסדר החדש" שביקשה גרמניה הנאצית להנהיג לאחר ניצחונותיה במלחמה? הצג שני צעדים שננקטו על ידי הנאצים כדי לקדם רעיון זה במהלך המלחמה. (בסעיף זה אין לכתוב על הצעדים נגד היהודים)

ב. הצג שני מהלכים של בעלות הברית בשנים 1943-1945 שסייעו להכנעת גרמניה.

 

פתרון בראשי פרקים    (נפתח בחלון חדש)

 

3. קראו את הקטע וענו על השאלות

הנחיות גרינג בראשית המלחמה לניצול המדינות הכבושות:

"שונות הן משימות הטיפול הכלכלי באזורי המינהל למיניהם, הכול לפי הארץ. מתחומי הגנרל –גוברנמן [השטח של פולין תחת שלטון צבאי-גרמני] צריך להוציא את כל חומר הגלם ובלאי מכונות וכו', שאפשר להשתמש בהם למען המשק המלחמתי של גרמניה. מפעלים שאין בהם צורך מוחלט למחיית האוכלוסים כדי לקיים את נפשם בלבד, צריך להעביר לגרמניה, אלא אם כן העברתם טעונה זמן מרובה יותר מן השיעור, ושעל כן יועיל יותר להעסיקם בהזמנות במקומות שהם שם".

(משפטי נירנברג, פסק הדין הצבאי הבינלאומי, הוצאת יד ושם, עמ' 204)

א. כיצד בא לידי ביטוי רעיון הסדר החדש על פי המקור? הדגימו במילים שלכם בעזרת הקטע.

ב. הביאו דוגמאות נוספות מהחומר הנלמד לישום הסדר החדש (2 דוגמאות).

פתרון בראשי פרקים    (נפתח בחלון חדש)

.
לראש הדף
האתר פותח באמצעות תוכנת קליקיט     לניהול תכנים ואתרי אינטרנט
.