Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. .
התוכנית החדשה
לקראת בגרות
עזרים
לידיעת המשתמשים,
האתר פתוח לשימוש חופשי, אך אינו מתעדכן יותר,
החל משנת תשע"ג/ 2013
 

 

ברוכים הבאים לאתר לקראת בגרות בתנך!
  
בחינת בגרות מועד קיץ תשע"ג תתקיים ב- 02.06.2013 
  
מיקוד קיץ תשע"ג החומרים שכן יופיעו בבחינה
  
 חדש: כלל החומרים שבאתר מותאמים למיקוד קיץ תשע"ג
  
בהצלחה!
 

שימו לב, לצפייה מיטבית בתכני האתרים עליכם לגלוש

 בו בדפדפן אקספלורר עד גרסה 9 בלבד

לתמיכה 036301381

 

המרכז למו"פ של אורט, ביחד עם מנהלת ההוראה נערך למתן סיוע ותמיכה לתלמידים המתכוננים לבחינות המתכונת והבגרות בתנ"ך לרשותכם  מגוון רחב של חומרים התומכים בהיערכות לקראת בגרות

 מה באתר?    

 * מיפוי החומרים על פי נושא גג ונושאי חתך* תשובות לבדיקה עצמית
* תירגול קטעי אנסין (Unseen)

* דוגמאות למבחני מתכונת

* אוסף שאלות המותאמות למבנה בחינת הבגרות*  תמיכה בפורום שבאתר
Planets אזרחות לשון אנגלית תנך ספרות היסטוריה מתמטיקה
האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט     לניהול תכנים ואתרי אינטרנט
.