Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
. .
. . .
מדינת מקדש יהודה בתקופה הפרסית

הפרק שלפנינו עוסק בגלות בבל, בתקופת ראשית שיבת ציון ובימי עזרא ונחמיה.

 

פרק הזמן: מחורבן בית המקדש הראשון (586 לפני ספירת הנוצרים) ועד לכיבוש ארץ ישראל בידי אלכסנדר הגדול (332 לפני הספירה)

עזרא קורא בספר התורה בירושלים (צייר: גוסטב דורה)

לתקציר בראשי פרקים

 

.
לראש הדף
האתר פותח באמצעות תוכנת קליקיט     לניהול תכנים ואתרי אינטרנט
.