Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
. .
שאלון א'
שאלון ב'
מבחנים מדמי בגרות
תצורת השם

לפניכם רשימת שמות:

מִבְצָר,    קַבְּלָן,    מִבְרֶשֶת,    צְעָקָה,    מִקְטֶרֶת,    יְבָבָה, מִקְלָט,    טַיֶּסֶת,    אַדִּיר,     מִקְדָּש,    שַדְּכָן,    מִשְקֶפֶת, שְאָגָה,    סַיֶּרֶת,    טַפִּיל,    צַנֶּרֶת,    צַדִּיק,    חַבְּלָן.

 

את השמות אפשר למיין ל- 6 קבוצות שלהן מאפיינים משותפים:

 

קַבְּלָן

שַדְּכָן

חַבְּלָן

מִבְרֶשֶת

מִקְטֶרֶת

מִשְקֶפֶת

אַדִּיר

טַפִּיל

צַדִּיק

טַיֶּסֶת

צַנֶּרֶת

סַיֶּרֶת

צְעָקָה

יְבָבָה

שְאָגָה

מִקְדָּש

מִקְלָט

מִבְצָר

 

מה משותף לכל קבוצה?

1.      משמעות

2.      תבנית

נציג שוב את הטבלה, הפעם עם החלוקה למשמעות ולתבנית:

כשם שהפעלים מתחלקים על פי תבניותיהם לבניינים, כך מתחלקים השמות על פי תבניותיהם למשקלים. תבנית = משקל

 

ישנן ארבע דרכים לתצורת שמות והן:

1.      שורש + משקל – גזירה מסורגת

2.      בסיס + סופית – גזירה קווית

3.      הלחם בסיסים

4.      שאילת מילים משפות אחרות

 

המשיכו אל תצורת שם שורש + משקל

.
לראש הדף
האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט    לניהול תכנים ואתרי אינטרנט
.